อนุทิน 166319 - ต้นโมกข์

immigration = อิมมิเกรเชิ่น = การย้ายถิ่นเข้าประเทศ

emigration =เอมมะเกรเชิ่น = การย้ายถิ่นออกนอกประเทศ

migration = ไมเกรเชิ่น = การย้ายถิ่นฐานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

เขียน 19 Nov 2019 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)