อนุทิน 166236 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง mourning กับ morning

mourning = คำคุณศัพท์ แปลว่า เศร้าโศก เสียใจ หากเป็นคำนามจะแปลว่า การไว้ทุกข์

แต่ morning = เป็นคำนาม แปลว่า ตอนเช้า

morning sickness = อาการแพ้ท้อง

และ morning glory = ผักบุ้ง

เขียน 10 Nov 2019 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)