อนุทิน 166206 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๗๘

การทำงานใด ๆ หากเราวางรากฐานให้ดีแล้ว…ไฉนเลยจะกลัวว่าฐานมันจะพังลงมาได้ ชีวิตมนุษย์ก็เช่นกัน…การจะไต่สู่ที่สูงหากวางรากฐานดีแล้ว ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะพังครืนลงมาได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)