อนุทิน 166182 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๗๔

การตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่าง…หากตั้งใจที่จะทำ และเดินไปสู่เป้าหมายนั้น มันคือเรื่องง่ายมากสำหรับการลงมือทำ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)