อนุทิน 166085 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๕๗

เรียนรู้ในชีวิตจริง…ในบางทีความรู้จากทฤษฎีที่เรียนจบ อาจจะใช้ไม่ได้เลย…คือ ต้องมาเรียนรู้จากตัวของท่านเอง จากคนรอบข้าง จากตัวเอง…แต่การเรียนรู้ด้วยการฟังคนรอบข้างบ้าง ก็จะช่วยให้ตัวเรานำไปคิดได้อย่างรอบคอบมาขึ้น อย่ายึดตัวเองเป็นใหญ่ เพราะไม่เช่นนั้น ท่านจะกลายเป็นคนที่มีอคติ ดื้อดึง ดื้อรั้นไปเอง ส่วนที่เกิดขึ้น คือ การเสียเวลา ความรู้สึก การย่นเวลา…อาการแบบนี้ คือ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง…”ทักษะชีวิต” ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)