อนุทิน 166005 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๔๗

แค่พอประมาณ…อุเบกขาอยู่เสมอ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ก็ไม่ง่ายนักนะคะพี่บุษ

เขียนเมื่อ 

ฝึกค่ะ คุณหมอธิ…ฝึกจิตเราอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะ