อนุทิน 166004 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๔๖

รู้ลม…รู้ตาย…รู้นิพพาน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)