อนุทิน 165978 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๔๔

ทุกวินาทีของชีวิต…ที่เรายังมีลมหายใจอยู่…คือ การเรียนรู้ ไม่ว่าเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)