อนุทิน 165974 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๔๒

ช่วงนี้…ให้มีความคิดว่า ทำไมความคิดคนในปัจจุบัน จึงมีความคิดแปลก ๆ…กับคนต่าง Gen…คิดว่าเขาร้ายกับตัวเอง แต่ที่สัมผัสมาคน ๆ นั้น เขาไม่ได้เคยคิดร้ายเลย มีแต่คอยช่วยเหลือ…แต่คุณเองต่างหากที่คิดร้ายต่อเขา หรือว่าความคิดของคุณนั้นเป็นความคิดผิด ๆ คือ คิดไปเอง…เป็นเรื่องของการมองต่างมุม

เรียนรู้…ด้วยตัวของคุณเองความเห็น (0)