อนุทิน 165968 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๓๙

ตอนนี้เกิดอาการ ต้องการสร้างหลักสูตร “ การสอนคนให้คิดเป็น” ในความคิด ๆ ว่า เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนการความคิดเกี่ยวกับความคิดเดิม เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นกับตนเอง และสังคม

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)