อนุทิน 165952 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๒๙

สังขโยชน์ ๑๐…กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์…ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมในวัฏฏะ มี ๑๐ อย่าง

เรียนรู้…จากพระธรรม ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของฉันเองแล้ว น้อมนำสู่การปฏิบัติจริงความเห็น (0)