อนุทิน 165897 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๑๐

โลกมนุษย์…สอนให้ฉันเห็นเสมอว่า “ไม่มีมิตรแท้…และศัตรูที่ถาวร”…เข้ามาเพื่อให้ฉันได้เรียนรู้

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)