อนุทิน 165860 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๐๒

การที่เราได้เห็นสิ่งบางสิ่งที่ไม่ดี…มีทางเดียว คือ อย่านำตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยว เพียงแต่เราเดินออกมาจากที่ที่ตรงนั้นเสีย จะทำให้เราไม่เห็นและไม่คิดต่อสิ่ง ๆ นั้น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)