อนุทิน 165816 - ต้นโมกข์

นักกิจกรรมด้านสภาพอากาศที่เป็นชนพื้นเมืองอายุ 19 ปี Artemisa Xakrriaba กล่าวว่า “เราต่อสู้เพื่อแม่ธรณีของเรา” ตอนจบ

Artemisa Xakriaba: ชื่อของฉันคือ Artemisa Xakriaba ฉันอายุ 19 ปี ฉันมาจากเผ่า Xakriaba ในประเทศบราซิล ฉันมาที่นี่เพราะเป็นตัวแทนชนพื้นเมือง และมีชีวิตอยู่แบบประเพณีจากสหพันธ์ระดับโลกของชุมชนที่มีดินแดนติดกัน สหพันธ์นี้เกิดขึ้นมาจาก 4 องค์กรหลัก นั่นคือ APIB จากบราซิล, COICA จากลุ่มน้ำแอเมซอน, AMPB จากอเมริกากลาง, และAMAN จากอินโดนีเซีย เราปกป้องป่าไม้ 600 ล้านเฮคเตอร์ร่วมกัน

แต่ฉันอยู่ที่นี่ในฐานะเป็นหญิงวัยรุ่น เพราะว่าไม่มีความแตกต่างอันใดระหว่างหญิงวัยรุ่นที่เป็นชนพื้นเมืองอย่างฉัน และนักกิจกรรมหญิงที่เป็นชนเมืองอย่าง Greta อนาคตหลักของเราเชื่อมโยงกับภาวะของความยุคเข็ญด้านวิกฤตการณ์ทางสภาพอากาศเหมือนกัน

แอเมซอนเกิดไฟไหม้ หลายปีที่ผ่านมา เราต้องทนทุกข์ทรมานในเขตแอเมซอนจากความรับผิดชอบของรัฐบาล และนโยบายทำลาย ที่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า และสภาวะแห้งแล้ง นอกจากนี้ไม่เพียงแต่แอเมซอนเท่านั้น แต่ยังมีนิเวศวิทยาอีก 5 แห่งในเขตบราซิลด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นผลจากสิ่งเหล่านี้ และยังทำให้เกิดการไหม้ป่าที่รุนแรงอีกด้วย นอกเหนือจากแอเมซอน ยังมีป่าไม้ในอินโดนีเซีย, แอฟริกา, อเมริกาเหนือ ที่ความทุกข์ยากของมันส่งผลต่อชีวิตของฉันและของคุณอีกด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก

ไม่ชื่อผู้แต่ง 19-Year-Old Indigenous Climate Activist Artemisa Xakriaba: “We Fight for Mother Earth”

https://www.democracynow.org/2019/9/23/brazil_indigenous_climate_activist_artemisa_xakriaba

เขียน 28 Sep 2019 @ 11:26 ()


ความเห็น (0)