อนุทิน 165789 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๘๖

เริ่มนับ Countdown…ทั้งที่ในชีวิต ไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อน Start ๓๖…๓๕…๓๔…๓๓…๐ อีกไม่กี่เดือนแล้ว ฉันจะเป็นไทย เป้าหมายที่ข้าราชการมีตั้งไว้ให้กับตัวของฉันเอง…เกษียณที่ปีที่ ๖๐ สิ่งที่เพียรพยายาม คือ ร่างกายและจิตต้องไม่พังตามอายุ…ฝึกปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์อยู่เสมอ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)