อนุทิน 165771 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๘๔

การศึกษาย่อมเปลี่ยนไป…เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ การเวลา เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ…การศึกษากว้างขึ้น ทำให้คนเรียนรู้ได้มากขึ้น…คำว่า “ครู” จึงเปลี่ยนไปเช่นกัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)