อนุทิน 165754 - ต้นโมกข์

คำศัพท์ธุรกิจ

Wholesaler = คนขายของส่ง หรือบริษัทที่ขายของส่ง เช่น

My company is a book wholesaler. We sell a book to large book store, and the book stores sell the book to their customer.

บริษัทของเราเป็นร้านขายส่งหนังสือ เราขายหนังสือให้กับร้านหนังสือขนาดใหญ่ และร้านหนังสือก็ขายหนังสือให้กับลูกค้า

……………………..

เขียน 22 Sep 2019 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)