อนุทิน 165733 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๗๖

หากไม่ใช่…ต้นทุนเดิมที่มีในตัวตนของนายนั้น แม่บุษว่า “มันก็คง เรียนไม่ได้มั้งลูก” กับการเรียนปริญญาเอกของอาจารย์ภัคร…ความเห็น (0)