อนุทิน 165714 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๗๔

การเขียนข้อความ…การโพสต์บนโลก Social ขึ้นอยู่กับเรามอง เราเขียน เราเป็น…มิใช่เพื่อให้คนอื่นมอง…เพราะมุมมองของคน มิอาจจะให้เหมือนกับมุมมองของเราได้…ตัวเรา ก็คือ ตัวของเราเอง…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)