อนุทิน 165711 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๗๓

มนุษย์เรา หากไม่เรียนรู้ “ชีวิตจริง” ก็อย่าหวังจะเห็นแสงแห่งธรรม…มนุษย์สมัยก่อน เรียนรู้เรื่องธรรมะได้จากวิถีชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งยังไม่มีความรู้มากมาย เช่นในทุกวันนี้…เรียนรู้จาก “ปัญญาภิวัฒน์” ของสัตว์โลก

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)