อนุทิน 165703 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๖๘

เกิดมาเป็นมนุษย์ แสวงหาปัญญา…มิใช่แสวงหาความรู้อย่างเดียว นี่คือ ความหมายของการศึกษา…เรียนรู้เพื่อนำมาซึ่ง “ปัญญา”

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)