อนุทิน 165688 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๖๗

มนุษย์เรา…ควรเกลานิสัยที่อันตราย

“ความจริงใจ…เป็นเสน่ห์ของมนุษย์…พูดง่ายแต่ทำยาก…ซื้อก็ไม่ได้ แสร้างทำก็ไม่ได้…ต้องออกมาจากอินเนอร์ข้างในจริง ๆ”

นี่คือ ความหมายของความจริงใจที่แท้จริง…ฝึกทำให้ได้ ฝึกทำเข้าไว้ แล้วจะเห็นบางสิ่งในใจของเราเอง…ออร่าจะบังเกิดในตัวของเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)