อนุทิน 165683 - THANYANAT

THANYANAT
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อาจาริยวาท วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

“เมื่อเรานึกพุทโธแล้ว จิตมันก็เป็นหนึ่ง เมื่อจิตเป็นนึ่งแล้ว จิตก็เป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว จิตมันก็ผลิตพลังจิต ผลิตพลังจิตแล้ว ก็ฝังไว้ในที่จิต ฝังไว้ในที่จิตแล้ มันก็ไม่สูญสลายตัว เราทำใหม่ก็เติมขึ้น เติมขึ้น มันก็อยู่ในจิตของเรา แม้กระทั่งว่า เราตายไปแล้ว พลังจิตอันนี้ยังไม่ตาย ก็ยังติดตามจิต ของเรานี้ไปด้วย เพราะฉะนั้น สมาธิในขั้นแรก หลวงพ่อจึงได้วางพื้นฐาน ให้เรานี่ทำสมาธิ ไม่ใช่วิปัสสนา

            แต่ทำสมาธิ เพื่อที่จะให้เกิด พลังจิตตัวนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์ เพราะว่าคนเรานั้น จะอยู่คนเดียว มันเป็นโลกไม่ได้ ต้องอยู่หลายคน มันต้องอยู่จำนวนมาก ถึงจะเป็นโลกได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะต้องช่วยกัน สร้างพื้นฐานอันนี้”

พระพรหมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ อนุโมทนาขอบคุณ ผู้มีส่วนในธรรมะสาระ และภาพประกอบนี้ จากหนังสือ ธรรมะรุ่งอรุณ เล่ม ๒ หน้า ๑๗๒ w.i.f.18 huahin ธัมม์นิยม…แบ่งปัน

เขียน 16 Sep 2019 @ 21:52 () แก้ไข 16 Sep 2019 @ 21:53, ()

คำสำคัญ (Tags) #เรานึกพุทโธแล้ว#จิตก็เป็นสมาธิความเห็น (0)