อนุทิน 165676 - ต้นโมกข์

วิธีการที่จะจัดการอภิปรายในชั้นให้ดีขึ้น ตอนจบ

ในชั้นเรียนของวิทยาลัย ดังที่ Elizabeth F. Barkley เขียนไว้ในคำแนะนำในการสอนปี 2010 ว่า ผู้คนที่กำลังทำงานส่วนใหญ่แล้วคือคนที่กำลังเรียนรู้ หากเธอ เป็นผู้สอน กำลังทำงานส่วนใหญ่แล้วหละก็ เธอกำลังออกแบบและนำเสนอการบรรยายที่น่าตรึงใจ เธอกำลังเรียนรู้ซ้ำ หรืออย่างน้อยกำลังทำให้ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องสื่อต่างๆ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องของนักเรียนทีควรจะเรียนรู้ในชั้นเรียน และพวกเขาควรทำงานเป็นส่วนใหญ่ การอภิปรายเป็นยุทธวิธีหนึ่งในการเปลี่ยนจากงานของครูให้กลายมาเป็นของนักเรียน แทนที่นักเรียนจะเป็นเหยือก ที่เธอใส่ข้อมูลลงไป แต่พวกนักเรียนต้องมาเป็นผู้ร่วมสร้างความรู้ และความเข้าใจ

บางครั้งผู้เรียนที่ยังใหม่อยู่ เป็นการดีกว่าที่นักเรียนจะเป็นผู้ทำความเข้าใจ และบ่งชี้ขั้นตอนใหม่อย่างมีตรรกะ หรือแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าครู เพราะด้วยความเชี่ยวชาญของเขา เธอจะมองขั้นตอนต่อไปด้วยความแจ่มชัด โดยไม่ได้คิดถึงพวกมันอีกต่อไป แต่พวกนักเรียนจะไปโดยไม่ได้กล่าวอะไรกับคุณ นักเรียนจะมีเวลาที่ง่ายๆในการมองขั้นตอนอย่างผู้เชี่ยวชาญทีกระทำกันอยู่ ในฐานะที่เป็นผลลัพธ์ พวกนักเรียนสามารถให้ความกระจ่างชัดแก่กันแลกันได้ บทบาทาของเธอเพียงแค่ให้คำแนะนำพวกเขาเท่านั้น

แล้วเธอสามารถสร้างชนิดของการอภิปรายกลุ่มที่นำไปสู่การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไร?

แปลและเรียบเรียงจาก

Jay Howard. How to hold a better class discussion.

https://www.chronicle.com/interactives/20190523-ClassDiscussion

เขียน 15 Sep 2019 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)