อนุทิน 165666 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๖๔

ใช่แล้วค่ะ…เป็นพี่น้องต้องรักกัน…ปู่เรกับย่าบุษเคยสอนพี่ภัคร-น้องเพรียงเช่นไร มารุ่นลูก-หลานก็เช่นกัน…เป็นพี่น้องกันต้องรักกัน เพราะรุ่นย่าบุษ-ย่าหมู (พี่สาว-น้องสาว)…และรุ่นปู่เร-ย่าดิน-ปู่จรินทร์-ย่าคลื่น-ย่าขวัญ ๕ พี่น้อง ก็ไม่เคยทะเลาะกัน (พวกเรารักกัน) นี่คือ พี่น้องกันความเห็น (0)