อนุทิน 165590 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๔๙

คุณภาพชีวิต…ขึ้นอยู่ที่เราทำ และสร้างด้วยตัวของเราเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)