อนุทิน 165529 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๔๒

ค่านิยม + วัฒนธรรม…มีส่วนที่ทำให้ประเทศชาติได้เกิดการพัฒนา…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)