อนุทิน 165517 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๓๘

สมัยเมื่อ ๔๐-๕๐ ปีที่แล้ว…ค่านิยมการศึกษา เมื่อจบออกมาแล้ว จะได้เป็นจ้าวคนนายคน…แต่สำหรับยุคนี้นั้น “มิใช่”…เพราะการศึกษาสมัยนี้ คือ การเรียนรู้…ยุค สมัย เหตุการณ์ สถานการณ์ปรับเปลี่ยนเสมอ เมื่อเราเรียนรู้มากขึ้น เราจึงจะทราบว่า “การศึกษา” คืออะไร?

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)