อนุทิน 165450 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๒๗

วันนี้วันพระ…ถวายน้ำเปล่ากับสิ่งที่ใจศรัทธาและเชื่อมั่น ในห้องทำงาน…พร้อมกับการนำพรหมวิหาร ๔…หิริโอตตัปปะ นำเข้ามาสู่การครองตนของตนเอง…คำสอนของพระพุทธองค์ หากมิได้นำมาสู่การปฏิบัติจริง ก็ไร้ซึ่งการได้ผล…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)