อนุทิน 165423 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๒๒

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒…ได้มีคำสั่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ร่วมกับปลัด อบต. อปท.จากที่มีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐ คลุกกับเรื่องของการศึกษา การทำงานมานาน…ทำให้มีวุฒิภาวะเรื่องการทำงานในระดับหนึ่ง…กับการสอบสัมภาษณ์เด็ก ๆ รุ่นใหม่ที่เพิ่งจบมา บางคนอาจทำงานมาบ้าง ซึ่งเป็นงานจาก อบต. มาสอบเพื่อยกระดับตำแหน่งตนเอง…ประสบการณ์จากกรรมการทั้ง ๓ คน สัมภาษณ์ เรียกว่า “ถูกจริตกันมาก ๆ”…(หากเรามีการวางตัวเป็นกลาง ก็จะทราบได้)…คือ มองคนออก บอกคนเป็น สำคัญมากกับ Gen ของพวกเรา จะมีข้อคำถามที่เราต้องการถามเพิ่มเติมนิดหน่อย เพราะมีคำถามเป็นตัวหลักอยู่แล้วถึง ๗ ข้อคำถาม โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นผู้เลือกและตอบด้วยตัวเอง…เป็นที่รู้กันในการทำตัวเป็นกรรมการ กับมีข่าวลือในการสอบตอนแรก…ทำให้เห็นถึงความใน ประสบการณ์เท่านั้น ที่พวกเรารู้ ได้เพียงรู้ ได้เพียงทราบ แต่มิสามารถนำมาบอกกล่าวได้…สิ่งที่เห็นต้องการเห็นเด็กรุ่นใหม่ อ่านหนังสือ ระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆ ให้มากขึ้นมากกว่า เพราะจะได้มาช่วยเหลือประเทศชาติได้

จากที่สัมภาษณ์…เด็กคนไหนที่มีแวว จะส่อแววได้จากการพูด การคิด การวิเคราะห์ ด้วยตัวของเขาเอง เรียกว่า “มีทั้งฉลาด และความเฉลียวในตนเอง” สำหรับคนที่ไม่ฉลาด และไม่เฉลียว…ได้แต่ฝากบอกว่า “ต้องพัฒนาตนเองให้มาก ๆ…มิใช่จบปริญญาแล้ว จบแล้วจบเลย…ต้องศึกษาหาความรู้ให้มาก ๆ การเรียนรู้ในยุค Thailand ๔.๐ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เรียนรู้…จากตัวของฉันเองความเห็น (0)