อนุทิน 165357 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วงนี้ฝนตกชุกดีมาก ชาวนามีน้ำดำนา

วันนี้ตรวจสมรรถภาพร่างกาย เฉพาะหน่วยงานที่ทำงานเสี่ยงสูง

เป่าปอด. การทำงานปอดปกติ ไม่มีสิ่งอุดตัน.

ตรวจหู. ได้ยินเสียงปกติทั้งสองข้าง. ทุ้ม แหลม ถี่สูง ถี่ต่ำ. อาจารย์ผู้ตรวจบอก … หูยังวัยรุ่น

สายตานี่สิ ไม่วัยรุ่นแล้ว … ต้องตัดแว่นใหม่ :(ความเห็น (0)