อนุทิน 165309 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๐๘

ได้เวลา…เปลี่ยน Hard disk ใหม่…น้องนำมาเปลี่ยนให้และลงโปรแกรมใหม่ จากเดิม Window 2010 มาคราวนี้ ลง Window 2016…เอาละสิ!!! เดือดร้อนที่คน Gen พี่บุษจะต้องเรียนรู้อีกแล้ว…แต่ก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถค่ะ…นางทำได้ คริ ๆ ๆ ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ ฝึกให้เป็นนิสัย…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)