อนุทิน 165245 - prayat duangmala

ใกล้เกษียณ..งานก็ยังเยอะอยู่..แต่ฝ่ายบริหารจัดการ..ระบบ งบประมาณไม่ได้..จึงทำให้งานขัดไม่เดินหน้าเท่าที่ควร..

เขียน 16 Aug 2019 @ 13:51 ()


ความเห็น (0)