อนุทิน 165211 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันสำคัญ. หยุดราชการที่ทำหน้าที่ปกติให้บริการประชาชน

ไปทำหน้าที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เขียน 12 Aug 2019 @ 21:16 () แก้ไข 12 Aug 2019 @ 21:20, ()

คำสำคัญ (Tags) #ออกกำลังกาย#วิ่ง#วันแม่แห่งชาติ#โรงพยาบาลสระใคร#ธิรัมภาความเห็น (0)