อนุทิน 165188 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๙๔

การอบรมโครงการพัฒนาหัวหน้างาน ๕ วันผ่านไป…สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยความ Happy กับหลักสูตรที่ได้ทำ…มหาวิทยาลัยจะได้รับรู้กับการพัฒนาคนสายพันธุ์ใหม่ที่ทันกับที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เป็นและรับรู้กับการพัฒนาจากโลก Social…หลักสูตรสำคัญมากต่อการพัฒนาคน หลักสูตรที่ดีต้องทันและปรับ นำไปประยุกต์ใช้ให้ได้ นั่นคือ หลักสูตรที่ดีและมีคุณภาพต่อการศึกษาและพัฒนาคน…กำลังจะเขียนผลงานของการพัฒนาคนที่เป็นหัวหน้างานในโลกยุคนี้ คงใช้ได้อีก ๑๐ ปี และสำหรับรุ่นต่อไปต้องปรับหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและต่อยอดต่อไป…หลักสูตรที่ได้จะไม่เหมือนที่ใด ๆ เพราะต้องปรับใช้ให้ได้และให้เป็น…สิ่งที่สำคัญของหลักสูตร คือ การนำไปปฏิบัติและนำไปใช้ให้ได้ผลจริงมากกว่า ไม่วิชาการมากเกินไป จนคนอบรมไม่เข้าใจในหลักสูตร…จะถ่ายทอดจากวิชาการลงสู่การนำไปปฏบัติจริง…นี่คือ การพัฒนามนุษย์ที่ได้ผลและคุณภาพมากกว่า…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)