อนุทิน 165159 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๙๓

ตัวตนของคน ๆ นั้นจะทราบได้ก็ต่อเมื่อ…อาศัยกาลเวลา รู้กระทั่งรู้ว่าตนเองเป็นเช่นไร (เพราะคนเรานั้น ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวของเราเอง)…กาลเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นอะไรในบางสิ่งกับตัวของเราเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของเราเองความเห็น (0)