อนุทิน 165089 - ต้นโมกข์

สำนวนประจำสัปดาห์

In the long run = ในอนาคตอันโพ้น เช่น

I know all this is hard work now, but believe me—-in the long run it will save us time and money.

ฉันรู้ทั้งหมดนี้เป็นงานที่ยากมาก แต่เชื่อฉัน ในอนาคต มันจะทำให้เราประหยัดเวลาและเงิน ……………..

เขียน 01 Aug 2019 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)