อนุทิน 165075 - ต้นโมกข์

ประวัติศาสตร์เลสเบี้ยนในประเทศไทย: คุณค่าในร่องรอย ตอนที่ 2

แหล่งอ้างอิงต่างๆที่เน้นไปที่ระดับชนชั้นนำบ่งชี้ว่าคำว่า “เล่นเพื่อน” ถูกใช้ในอยุธยาและยุครัตนโกสินทร์ เพื่อหมายถึงการปฏิบัติแบบเพศเดียวกันในหมู่พวกนางสนมของพระราชวัง ปกติแล้วจะแปลว่า “การเล่นกับเพื่อน” คำว่าเล่นเพื่อนนี้เองได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความใกล้ชิดแบบผู้หญิงกับผู้หญิงมีการปรากฏในประวัติศาสตร์ มีการตั้งชื่อ และถูกห้ามโดยกษัตริย์ไทย พระบรมไตรโลกนาถ กษัตริย์แห่งอยุธยาไปจนถึงเจ้าฟ้ามงกุฎ การอ้างอิงเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการห้ามเล่นเพื่อน ราวกับว่าวังจะเป็นผู้มอง และคงไว้ซึ่งบทบาทของผู้หญิงที่ควรจะเป็นทั้งหมด และการให้กำเนิดลูกกษัตริย์ที่ถือกันว่าเป็นความจำเป็นของรัฐ

พื้นที่อีกอันหนึ่งที่สมควรตรวจสอบคือวิถีทางเชิงประวัติศาสตร์ของกะเทย ซึ่งกะเทยคือประเภทของอัตลักษณ์ ที่มีความแตกต่างของตรรกะของสังคม และความคาดหวังต่อคู่ตรงกันข้ามระหว่างชายกับหญิง โดยย่อกะเทยคือเพศที่สามจากเรื่องหรือตัวตนทางเพศ/เพศสภาพ (sexual/ gendered subjecthood) ตอนนี้เขาเรียกกันว่ผู้หญิงข้ามเพศ (transgender woman) หรือเป็นผู้ชายที่บ่งชี้ตนเอง หรือนำเสนอตัวตนเป็นเพศหญิง ประเภทของกะเทยมีมาในประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิง ที่อาจแปลงเพศให้มีบรรทัดฐานและพฤติกรรมเป็นเพศที่สมมติ (assigned sex) นี่เป็นการอ้างอิงที่ไม่พอใจของ แอนนา ลีโนเวนส์ (Anna Leonowens) ที่เป็นนักปกครองของอังกฤษ ที่เคยมาอยู่ในสมัยกษัตริย์มงกุฎ

“ที่นี่มีผู้หญิงที่ทำตัวเหมือนผู้ชาย และผู้ชายที่แต่งกายคล้ายผู้หญิง ซ่อนความเลวทราม และอาชญากรรมด้วยความร้ายกาจ”

แปลและเรียบเรียงจาก

Emily Donald. Lesbian history in Thailand: value in traces.

เขียน 31 Jul 2019 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)