อนุทิน 164983 - ต้นโมกข์

สำนวนประจำสัปดาห์

the ins and outs = ความรู้เฉพาะทาง หรือประสบการณ์ของบางสิ่งบางอย่าง เช่น

He joined his father at work to learn about the ins and outs of his family business.

เขาเข้าไปทำงานในบริษัทของพ่อ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียในเรื่องธุรกิจของครอบครัว

…………

เขียน 24 Jul 2019 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)