อนุทิน 164934 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๗๒

เมื่อเรียนรู้…ได้รับรู้…เห็นแจ้งถึงสิ่งนั้น สุดท้ายก็ได้แต่ปล่อยวาง…ในทุกเรื่องของชีวิต คือ การนำสู่การปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จึงทำให้เห็นถึง “แสงแห่งธรรม” ด้วยตัวของเราเองเท่านั้น…ร้อย พัน คนพูด ก็ไม่เท่ากับการที่เราได้นำมาปฏิบัติ แล้วทำให้เราได้เรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)