อนุทิน 164844 - ต้นโมกข์

คำที่ใช้ได้หลายความหมาย

Chair = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า ที่นั่งที่มักจะมีพนักพิง เช่น

It’s important to have a comfortable chair if you sit at work. มันเรื่องที่สำคัญในการมีที่นั่งที่มีพนักพิงหากเธอต้องทำงาน

Chair = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า ผู้นำของกลุ่ม หรือ การประชุม เช่น

The new chair of the committee has a lot of great idea. ผู้นำกลุ่มคนใหม่ในคณะกรรมการมีความคิดที่วิเศษไปเลย

……………..

เขียน 15 Jul 2019 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)