อนุทิน 164813 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๖๓

Upskill-Reskill…ฝึกทำกันให้เป็นค่ะ สำหรับโลกมนุษย์ในยุคนี้…แล้วท่านจะไม่อึดอัดกับการอยู่ร่วมกับคนทำงาน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)