อนุทิน 164805 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๕๙

วันนี้ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)…อาจารย์ภัคร ลูกชายของแม่บุษ เข้าร่วมปฐมนิเทศการเรียนต่อปริญญาเอก…๓ สถาบัน สำหรับนายนะลูก…มหาวิทยาลัยนเรศวร + มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) + มหาวิทยาลัยศิลปากร กับเส้นทางที่นายเลือกเดินด้วยตัวของนายเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)