อนุทิน 164739 - ต้นโมกข์

คำที่มีความหมายหลายความหมาย

Current = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า คลื่นน้ำ หรืออากาศ เช่น

The current in this river is strong enough to carry us along. คลื่นในแม่น้ำนี้ทรงพลังจนพาเราไปได้

Current = คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า เกิดขึ้นในตอนนี้ เช่น

She likes to read newspaper to keep up with current events. หล่อนชอบอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อให้ทันต่อเรื่องในปัจจุบัน

……………..

เขียน 05 Jul 2019 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)