อนุทิน 164733 - ต้นโมกข์

หากมันมา จงเปล่อยวาง

หากมันไป จงปล่อยวางเช่นเดียวกัน!

#freetheLèseMajestéSuspect

เขียน 04 Jul 2019 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)