อนุทิน 164732 - ต้นโมกข์

คำหลายความหมาย

Log = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า กิ่งไม้ที่หัก หรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นไม้ เช่น

When people go camping, the collect logs to build fires. เมื่อพวกเขาไปตั้งแคมป์ พวกเขาจะเก็บกิ่งไม้ไปใส่ไว้ในไฟ

Log = คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า บันทึกอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่าง เชน

Our teacher logs our attendance every day. ครูของพวกเราบันทึกการมาของเราทุกวัน

……………..

เขียน 04 Jul 2019 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)