อนุทิน 164713 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๔๗

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง…ระยะนี้ถี่เหลือเกินกับการสอบสวนบุคลากร…เป็นเพราะ???ความเห็น (0)