อนุทิน 164657 - ต้นโมกข์

คำหลายความหมาย

Check = คำนี้เป็นคำนาม หมายถึง ใบเสร็จในร้านอาหาร เช่น

Could we have the check, please? เราจะขอใบเสร็จหน่อยได้ไหม?

Check = คำนี้เป็นกริยา แปลว่า ตรวจสอบว่าสิ่งใดที่ถูกต้องหรือไม่ เช่น

I will check my paper for mistakes before I will give it to teacher. ฉันจะตรวจสอบข้อผิดพลาดในรายงานก่อนส่งมันให้กับครู

………………………

เขียน 28 Jun 2019 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)