อนุทิน 164646 - ต้นโมกข์

การฝึกทักษะการฟัง 5 ประการที่จำเป็นต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษ ตอนที่ 4

  1. การดับจักตัวที่แสดงบริบท (Detecting signposts or context clues)

ส่วนหนึ่งก็คล้ายๆกับสัญญาณไฟจราจร จะมีตัวแสดง (signpost) จำนวนมากในภาษา ซึ่งจะช่วยเราในการทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ ว่าฟังเรื่องอะไร หรือกำลังอยู่ตรงไหนแล้ว คำเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอผลงาน หรือการบรรยาย (presentation and lecture) เช่น หากมีผู้บรรยายในมหาวิทยาลัยกล่าวว่า “ฉันกำลังจะพูดเกี่ยวกับปัจจัย 3 ประการที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน…” ต่อมาเราอาจได้ยินคำว่า อันดับแรก, ต่อไปยังปัจจัยที่, และโดยสรุป ที่เป็นตัวบ่งบอกเราว่าจะได้ยินเรื่องอะไรต่อไป คำอื่นๆและวลีอื่นๆสามารถทำหน้าที่ได้ในลักษณะเดียวกัน เช่น เพื่อทำให้ชัดเจนขึ้น คำที่ใช้แทนก็จะมี to put another way ยกตัวอย่าง คำพูดที่ใช้แทนก็จะมี to illustrate this or for example ตัวอย่างคำและวลีเหล่านี้ โปรดดูได้ใน http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit3presentations/expert.shtml

การฝึกปฏิบัติเพื่อการดับจักตัวแสดงบริบท

หนังสือเรียนสำหรับเรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วจะมี CD และ audio script จงหาการนำเสนอเรื่องทางธุรกิจ หรือบทบรรยาย เพื่อหาว่าจะมีตัวแสดงบริบทเท่าไร (จงฟังให้มากกว่า 1 ครั้ง หากจำเป็น) ต่อจากนั้นตรวจสอบตัวแสดงบริบทกับ script

ทิป

ในบันทึกของคุณ จัดกลุ่มตัวแสดงบริบทตามหน้าที่ และเพิ่มคำหรือวลีใหม่ๆ หากพบเจอ

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Raphael Ahmed . Five essential listening skills for English learners

เขียน 27 Jun 2019 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)