อนุทิน 164605 - ต้นโมกข์

การฝึกทักษะการฟัง 5 ประการที่จำเป็นต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1

เหตุใดการฟังจึงมีความสำคัญ

มันจะไม่สำคัญแต่อย่างใดเลย หากทักษะการฟังต้องใช้ถึง 45% เปอร์เซ็นต์ในการที่ผู้ใหญ่ใช้ในการสื่อสาร ทักษะการฟังสำคัญยิ่งกว่าทักษะการพูด ที่ต้องใช้แค่ 30% และการอ่านหรือการเขียนที่ใช้เพียงแค่ 16% เท่านั้น

แต่ถึงจะมีความสำคัญอย่างไร นักเรียน (หรือแม้แต่ครู) บ่อยครั้งที่จะไม่ให้ความสนใจอย่างที่ควรจะเป็น แต่เหนือสิ่งอื่นใด ทักษะการฟังเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในทักษะทางภาษาอังกฤษ

การท้าทายเรื่องการฟังสำหรับผู้เรียนภาษา

มีความยุ่งยากกับบางผู้คนเมื่อต้องเข้าใจภาระงาน (task), บทบรรยาย (lecture), หรือบทสนทนา (conversation) ในภาษาที่สอง (หรือแม้แต่ภาษาที่ 1 เอง) ผู้พูด, สถานการณ์, และผู้ฟังอาจเป็นปัญหาในทักษะการฟังได้ทั้งนั้น

หากจะแยกปัจจัย ก็จะมี ผู้พูดพุดอย่างรวดเร็ว, สภาวะแวดล้อม, การขาดภาพที่ทำให้เราเดาได้ (เช่นพูดกันทางโทรศัพท์), การขาดคำศัพท์ของผู้ฟัง, การขาดความรู้เรื่องหัวข้อ (topic), และความไม่สามารถแยกเสียงเป็นตอนได้ (inability to distinguish individual sounds).

ในขณะที่ข้อท้าทายเหล่านี้จะตกอยู่กับผู้พูด หรือสถานการณ์ แต่ผู้ฟังจำเป็นต้องมีทักษะเหล่านี้เพื่อช่วยทำความเข้าใจการฟังได้ดียิ่งขึ้น

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Raphael Ahmed . Five essential listening skills for English learners

เขียน 23 Jun 2019 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)